Auditing

Zavedené manažérske systémy je potrebné udržiavať a jedným z nástrojov na to určeným sú audity. Ponúkame školenia na auditovanie systémov manažérstva kvality, životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a laboratórií. Rovnako tiež školenia pre auditovanie výrobných procesov a produktov.

Školenia sú zamerané na praktické ukážky auditovania a riešenie modelových cvičení. Účastníci by po školení mali vedieť základy auditovania a aj zaznamenať výsledky auditu do príslušných formulárov zrozumiteľnou formou.

Schéma školenia:

Odkazy na školenia: