Layered Process Audit (LPA)

Charakteristika:

Vrstevné procesné audity (LPA – Layered process audit) je nástroj, zameriavajúci sa na zistenia rizík procesu. Vykonáva ich rôzna skupina riadiacich pracovníkov od TOP manažmentu po tím lídrov. Audity sú jednoduchým súborom otázok zoradených do skupín určených na zariadenie alebo proces. Zavedený systém LPA je  špecifická požiadavka niektorých OEM (napr. PSA, GM a FCA).

 Ciele školenia:

  • pochopiť princípy a fungovanie LPA
  • analyzovať riziká v procesoch, ideálne priamo v prevádzke
  • pripraviť otázky na audit a zaradiť ich do skupín – 2-3 pracovné miesta
  • odladiť otázky na mieste pri vykonaní vzorového auditu v skupine
  • nastaviť systém výkonu auditu, zaznamenávania výsledkov a vyhodnocovania

 Cieľová skupina:

  • tím zástupcov jednotlivých úrovní riadenia. Princípom LPA je rozvrstviť audítorov podľa stupňov riadenia až po TOP manažment. Základná znalosť o výrobných procesoch a technológii je výhodou.

 Typ osvedčenia: po absolvovaní školenia – osvedčenie o účasti

 Rozsah školenia: 2 dni

 Odborný garant: Ing. Michal Jančok