Other

V našej ponuke sú aj doplnkové školenia ku normám alebo nástrojom kvality. Sú to Quality Awareness training, Formel-Q, Manažment metrológie, Quality Wall, Lean Manufacturing, 5 S, Zber a analýza údajov, Zodpovednosť za výrobok a Archivácia a riadenie dokumentácie. Taktiež ponúkame technické školenia pre tímy pracovísk povrchových ochrán.

Odkazy na školenia: