Zber a analýza údajov

Charakteristika:

Údaje sú základným východiskom pre hodnotenie existujúceho stavu procesov a pre určenie smerov ďalšieho zlepšovania. Zber a analýza údajov slúži na pochopenie a riadenie procesov a ich zlepšovanie.

 Ciele školenia:

  • hlavným cieľom je pochopiť, prečo sa údaje zbierajú a ako sa s nimi ďalej pracuje
  • pochopiť princíp a účel 7 základných nástrojov kvality
  • ukázať ako zbierať údaje, spracovávať a interpretovať výsledky
  • vysvetliť analýzu príčin a prijímanie opatrení

 Cieľová skupina:

  • stredný a nižší manažment, vedúci zmien a tím lídri, pracovníci vstupnej, medzioperačnej a výstupnej kontroly, teamleadri a procesní inžinieri

Typ osvedčenia: po absolvovaní školenia a napísaní testu – certifikát

Rozsah školenia: 1 deň

Odborný garant: Ing. Michal Jančok