Tools

Školenia jednotlivých nástrojov, ktoré sú či už v automotive, alebo aj v iných odvetviach priamo vyžadované v systémoch manažérstva, alebo ako súčasť požiadaviek zákazníka.

Do tohto okruhu spadajú nástroje pre projektové riadenie (APQP / VDA-RGA), nástroje analýzy a minimalizácie rizík (FTA, DFMEA, PFMEA), štatistické nástroje (MSA, SPC, Capability, DOE) a postupy pre uvoľňovanie produktov a sériovej výroby (PPAP / VDA2 / ISIR). Tiež nástroje systematického tímového riešenia problémov (8D Method, CQI-20) vo fáze sériovej výroby, ale aj predsérie.

Školenia sú okrem podrobného vysvetlenia požiadaviek zamerané hlavne na praktickú aplikáciu jednotlivých nástrojov. Na príkladoch ilustrujú použitie a zavedenie nástrojov. Praktické cvičenia pomáhajú účastníkom pochopiť a osvojiť si jednotlivé nástroje.

Schéma školenia:

Odkazy na školenia: