QFD Awareness training

Charakteristika:
QFD (Quality Function Deployment) je štruktúrovaná metóda, pomocou ktorej sú rôznorodé požiadavky zákazníka prevádzané do zodpovedajúcich technických špecifikácií vo všetkých fázach vývoja produktu a prípravy jeho výroby. Metóda pomáha pri plánovaní priorít pri návrhu a vývoji, priamo vychádzajúcich z požiadaviek zákazníka. Zabezpečuje, že „hlas zákazníka“ bude zohľadený vo všetkých fázach projektu.

Ciele:

  • vysvetliť princípy QFD, termíny používané v QFD
  • väzby medzi požiadavkami zákazníka, charakteristikami produktu, jeho konštrukciou, návrhom výrobného procesu a spôsobu riadenia výrobného procesu
  • pochopiť systematickú metódu QFD a jej aplikácia do praxe

Cieľová skupina:

  • multidisciplinárny tím so zameraním na zamestnancov pracujúcich v oblasti vývoja výrobku, prípravy výrobných procesov (APQP tím)

Typ osvedčenia: po absolvovaní školenia a napísaní testu – certifikát

Rozsah školenia: 1 deň školenie a 1 deň workshop/voliteľné

Odborný garant: Mgr. Roman Brziak