AIAG & VDA FMEA edícia – Jednoduché riešenie pre správu FMEA, FlowChart, Control Plan

Ponúkame jednoduchý nástroj v Exceli, ktorý na jednom mieste vie spravovať údaje o priebehu procesov, FMEA a z nich odvodené Riadiace Plány. Dáta sú tak na generickej úrovni (Basic / Master / Generic) FMEA, ako aj z nich odvodené pre jednotlivé projekty a produkty.

Umožňuje jednoducho pridať nový produkt a vytvoriť preň FlowChart, FMEA a CP, odvodený z generickej úrovne.

FMEA obsahuje mimo štandardných hodnotiacich tabuliek podľa aktuálnej FMEA AIAG a VDA edície aj možnosť „custom“ tabuliek a hodnotení, pokiaľ to Váš zákazník vyžaduje.

Nové hodnotenie AP (Action Priority) je generované automaticky, pokiaľ sú vyplnené príslušné hodnotenia Významu, Výskytu a Detekcie.

Naše riešenie obsahuje aj správu „Special Characteristics“. Prostredníctvom prevodovej tabuľky sú spravované zvláštne znaky až na úroveň jednotlivých produktov a relevantne zobrazované pre zodpovedajúce FMEA a Control Plan.

Samozrejmosťou je evidencia revízií a zmien nad všetkými tromi integrovanými dokumentami: FlowChart, FMEA, Control Plan.