Spoločnosť IAA

IAA je medzinárodne orientovaná školiaca a poradenská spoločnosť s dlhoročnou skúsenosťou v automobilovom priemysle. Služby pre našich zákazníkov v Čechách a na Slovensku zaisťujú sesterské firmy
IAA CZ s.r.o a IAA SK s.r.o.

IAA je zameraná na hľadanie riešení a poradenstva pre dodávateľov v automobilovom
priemysle s dôrazom školenia systémov a nástrojov kvality a na optimalizáciu a trvalé
zlepšovanie procesov.

Pridanou hodnotou IAA sú bohaté praktické skúsenosti školiteľov a konzultantov priamo
z prípravy nových projektov a ich zavádzania do výroby, ktoré vedia profesionálne aplikovať
do vašich podnikových podmienok.

IAA poskytuje riešenia pre vaše aktuálne potreby v nasledujúcich oblastiach:

  • školenia a workshopy
  • poradenstvo a konzultačná činnosť
  • audity
  • koučing

Prečo si vybrať IAA:

  • dlhoročné skúsenosti v automobilovom priemysle
  • komplexné služby profesionálov
  • certifikovaní audítori
  • skúsení senior inžinieri
  • firma má certifikovaný systém manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015