Školenia

ODKAZY NA ŠKOLENIA: 

IAA SK zaisťuje komplexné preškolenie zamestnancov v oblasti nástrojov kvality, podľa aktuálnych požiadaviek vašich zákazníkov a systému riadenia kvality.

IAA SK ponúka služby profesionálnych senior konzultantov a lektorov, ktorí sú v každodennom kontakte s praxou.

„IN-HOUSE“ TRAININGS

  • výhoda individuálneho prístupu, spracovanie plánu školenia na mieru podľa vašich potrieb
  • príprava a realizácia školenia podľa aktuálnych požiadaviek zákazníka
  • vzorové príklady z vašej praxe, možnosť následného vedenia konkrétnym projektom
  • spracovanie záverečného hodnotenia s návrhmi na zlepšenie a doporučením lektora
  • školenia sú kvôli interaktivite koncipované pre skupinu maximálne 12 účastníkov. Vyšší počet účastníkov je možný po vzájomnej dohode.

„TAILOR-MADE“ TRAININGS

  • školenie kompletne prispôsobené vašim individuálnym potrebám a požiadavkám
  • maximálna možná interaktivita a spojenie s vašou každodennou praxou

„OPEN TRAININGS“

  • školenia zamerané na zoznámenie sa s novinkami alebo zmenami
  • ideálne pre doškolenia alebo obnovu znalostí vašich zamestnancov