SPC

Charakteristika:
SPC je štatistická metóda na sledovanie, vyhodnocovanie a reguláciu parametrov produktu/procesu s cieľom udržať výrobný proces stabilný a spôsobilý. Je založená na princípoch štatistického vyhodnocovania (analýza kolísania, rozlišovanie vlastných a zvláštnych príčin kolísania a pôsobení na ne, analýza trendov atď.)

Ciele:

  • vysvetliť účel a princípy SPC (na rôznych typoch regulačných kariet)
  • podrobný návod na prípravu a zavádzanie SPC
  • použiť SPC v praxi a interpretovať výsledky – analýza kolísania, analýza trendov
  • zvláštne príčiny a ich prejavy v regulačných kartách, plány reakcie pri meraniach mimo reguláciu
  • rôzne typy regulačných kariet aj s príkladmi
  • SPC pre atributívne znaky
  • vysvetliť výstupy v SPC a väzby na Hodnotenia Spôsobilosti (Cp, Cpk, Pp, Ppk…) – informatívne
  • po absolvovaní školenia by mali byť účastníci schopní samostatne vybrať, zaviezť a používať SPC v praxi

Cieľová skupina:

  • všetci zamestnanci zodpovední za overovanie výrobného procesu, testovanie, tvorbu a udržiavanie kontrolných plánov, vyhodnocujúci štatistické dáta

Typ osvedčenia:

  • po absolvovaní školenia a napísaní testu – certifikát

Rozsah školenia: 2 dni

Odborný garant: Mgr. Roman Brziak