TOPS 8D Tímové riešenie problémov (5W2H, Ishikawa diagram, 5W, 8D)

Charakteristika:

TOPS 8D (Team Oriented Problem Solving 8 Disciplines) je štrukturovaný nástroj na tímové riešenie problémov. Pomocou definovaných krokov a podporných nástrojov vedie tím k objaveniu a eliminácii koreňových príčin problému pomocou účinných nápravných opatrení.

Nástroj je možné použiť jednak na riešenie interných problémov, ale aj na riešenie externých reklamácií. Rovnako je vhodné vyžadovať aplikáciu nástroja aj zo strany dodávateľov.

 Ciele školenia:

  • ujasniť, kedy a za akých podmienok je možné / potrebné použiť tento nástroj
  • pochopiť správne použitie TOPS 8D pri výklade a metodickej ukážke postupu
  • riešiť reálny príkladu v tíme so zápisom do formulárov a použití nástrojov ako „je – nie je“ zápis, „brainstorming”, “brainwriting”, “5W”, …
  • precvičiť si zvládnutie nástroja v reálnom tíme a na skutočnom probléme organizácie (na to je priestor pri dvojdňovom školení)

 Cieľová skupina:

  • zamestnanci so zodpovednosťou za riešenie problémov a odstraňovanie nedostatkov v celom výrobnom reťazci (starostlivosť o dodávateľov, výrobný proces, styk so zákazníkom). Školenie je určené pre všetkých potenciálnych účastníkov tímov 8D procesu.

Typ osvedčenia: po absolvovaní školenia a napísaní testu – certifikát

Rozsah školenia: 2 dni

Odborný garant: Ing. Michal Jančok

Poznámka: Školenie zahŕňa aj aktuálny manuál VDA 8D Method: Problem Solving in 8 Disciplines.