TOPS 8D Tímové riešenie problémov (5W2H, Ishikawa diagram, 5W, 8D)

TOPS 8D školenie – tímové riešenie problémov

Metóda TOPS 8D

Pri trvalom a efektívnom riešení problémov využívajú spoločnosti rôzne nástroje. Team oriented problem solving 8 Disciplines (TOPS 8D) je štrukturovaná metóda na tímové riešenie problémov v ôsmich krokoch. Prostredníctvom jasne definovaných krokov a s použitím podporných nástrojov ako napr. 5 why analýza vedie tím k objaveniu príčiny problémov a následne k zavedeniu vhodných nápravných a preventívnych opatrení.

Sú aj rôzne vydané metodiky na túto tému. Ford využíva Global 8D (G8D), je vydaný štandard CQI-20 – Effective Problem Solving alebo VDA vydalo VDA 8D – Problem Solving in 8 Disciplines. Metodiky je možné využiť na riešenie interných aj externých (zákazníckych či dodávateľských) problémov.

Školenie TOPS 8D Tímové riešenie problémov

Školenie TOPS 8D popisuje a vysvetľuje štrukturovaný prístup k riešeniu problémov v 8 krokoch spolu s nástrojmi na určenie koreňovej príčiny ako Ishikawa diagram a 5 x prečo (5why).

Pre koho je školenie TOPS 8D určené

 • Zamestnanci zodpovední za riešenie problémov a odstraňovanie nedostatkov v celom výrobnom reťazci
 • Zamestnanci zodpovední za riešenie zákazníckych či dodávateľských problémov
 • Všetci potenciálni účastníci 8D procesu v spoločnosti
 • Všetci zamestnanci so záujmom prehĺbiť si vedomosti a zlepšiť interné procesy

Ciele školenia TOPS 8D

 • Vysvetliť kedy je možné / potrebné využiť metódu 8D
 • Pochopiť správne použitie TOPS 8D
 • Vyriešiť reálne príklady v tíme so zápisom do formulárov s použitím nástrojov ako „je – nie je“ analýza, brainstorming, brainwriting, atď
 • Precvičiť zvládnutie nástroja v reálnom tíme na skutočnom probléme organizácie

Obsah školenia TOPS 8D

 • Vysvetlenie základných pojmov
 • Kritériá na použitie metódy 8D
 • Formulár 8D
 • Formát a štruktúra analýzy
 • Postup krokov analýzy D0 až D8
 • Použitie podporných nástrojov
 • Hodnotenie procesu 8D
 • Príležitosti a riziká pri použití metódy 8D

Typ osvedčenia: Po absolvovaní školenia a úspešnom teste získa účastník certifikát o absolvovaní školenia TOPS 8D.

Rozsah školenia: 2 dni

Odborný garant: Ing. Michal Jančok

História TOPS 8D

Metodológia 8D vznikla v deväťdesiatych rokoch minulého storočia v automobilke Ford Motor Company. Metóda je založená na ôsmych krokoch, alebo disciplínach. Tie sa neskôr začali prelínať a vytvorili tak jeden celok. Metodológia bola definovaná v manuáli Team Oriented Problem Solving (TOPS) v roku 1987. Dnes ju využívajú spoločnosti v výrobcovia v automobilovom priemysle, ich dodávatelia, aj spoločnosti pôsobiace v iných odvetviach priemyslu.

Pomôžeme pochopiť princípy metódy TOPS 8D aj vám

Hľadáte overeného spoľahlivého partnera, ktorý vám podrobne vysvetlí a popíše využívanie metódy TOPS 8D? Kontaktujte nás. Počas školenia vám radi podrobne vysvetlíme princípy fungovania TOPS 8D aj na praktických príkladoch.

 

Získať cenovú ponuku

 

Prečo si vybrať nás