Control Plan

Charakteristika:
Riadiaci plán (CP) je dokumentovaný popis systémov a procesov potrebných pre riadenie produktu. V rámci automobilového priemyslu je vyžadovaný ako povinný výstup návrhu výrobného procesu. Tento základný dokument popisuje všetky kontrolné a riadiace mechanizmy, ktorými v rámci výrobného procesu organizácia riadi rovnako parametre procesu, ako aj charakteristiky produktu.

Ciele:

  • oboznámiť sa s požiadavkami automobilového priemyslu na riadiaci plán (IATF 16949:2016, APQP & Control Plan, požiadavky OEM – Original Equipment Manufacturer)
  • typy CP pre rôzne fázy projektu: CP pre prototyp, CP pre predsériu, CP pre sériovú výrobu
  • oboznámiť sa s formulárom CP a vysvetlenie jednotlivých položiek na príkladoch z rôznych výrobných / montážnych procesov
  • tvorba CP v rámci APQP, väzby na ďalšie nástroje a dokumenty: P-FMEA, PPAP,… inštrukcie
  • požiadavky na aktualizáciu a revíziu CP v projekte

Cieľová skupina:

  • multidisciplinárny tím zahrňujúci všetky funkcie v organizácii (predaj, marketing, vedenie projektov, vývoj produktu, výroba, Inžiniering, kvalita, nákup)

Typ osvedčenia: po absolvovaní školenia a napísaní testu – certifikát

Rozsah školenia: 1 deň (školenie + workshop)

Odborný garant: Mgr. Roman Brziak