CQI 20 – Effective Problem Solving Guide (Návod na efektívne riešenie problémov)

Charakteristika:

CQI-20 Effective Problem Solving Guide (Návod na efektívne riešenie problémov) je štruktúrovaný návod na tímové riešenie problémov. Pomocou definovaných krokov a podporných nástrojov vedie tím k objaveniu a eliminácii koreňových príčin problému pomocou účinných nápravných opatrení. Nástroj je možné použiť ako na riešenie interných problémov, tak na riešenie externých reklamácií. Rovnako je vhodné vyžadovať aplikáciu nástroja aj od dodávateľov.

Ciele školenia:

  • ujasniť kedy a za akých podmienok použiť tento nástroj
  • pochopiť správne použitie CQI-20 pri výklade a ukážke metodiky
  • precvičiť si zvládnutie nástroja v reálnom tíme a na skutočnom probléme organizácie
  • (pri dvojdňovej verzii)
  • zdokonaliť sa vo používaní hlavných nástrojov metodiky

Cieľová skupina:

  • zamestnanci so zodpovednosťou za kvalitu, riešenie problémov a odstraňovanie nedostatkov v celom výrobnom reťazci – starostlivosť o dodávateľov, výrobný proces, styk so zákazníkom. Školenie nie je určené len pracovníkom kvality, ale všetkým potenciálnym účastníkom tímov pre riešenie problémov (rozvoj dodávateľov, technológia, výroba, kvalita, logistika, starostlivosť o zákazníkov…).

Vstupné predpoklady:

Základná znalosť systémov manažérstva kvality (napr. ISO 9001 / IATF 16949). Nie je nutnou podmienkou.

Typ osvedčenia: po absolvovaní školenia – osvedčenie o účasti

Rozsah školenia: 2 dni (školenie + workshop)

Odborný garant: Ing. Michal Jančok