Machinery FMEA

Charakteristika:

Machinery FMEA je špeciálny variant FMEA, ktorý je zameraný na analýzu návrhu výrobného zariadenia a špeciálneho strojného vybavenia pre pripravované výrobné procesy. Podporuje návrh špecifikácií výrobného zariadenia, revízie návrhu výrobného zariadenia a jeho výroby. Efektivita nástroja je v identifikácii príčin potenciálnych chýb spojených s výrobným zariadením, ich eliminácii, prípadne nastavenie kontrolných mechanizmov (integrácia kontrolných/riadiacich systémov do výrobných zariadení).

.

Ciele:

  • identifikácia potrieb Machinery FMEA a jej úlohy v projekte
  • osvojenie metodiky Machinery FMEA; predstavenie štandardných kritérií hodonotenia rizík
  • objasnenie väzieb na návrh výrobných liniek, zariadení, nástrojov
  • návod ako vytvoriť a udržiavať zodpovedajúcu dokumentáciu

Cieľová skupina:

  • multidisciplinárny tím so zameraním na zamestnancov pracujúcich v oblasti vývoja procesu a pripravujúcich výrobnú linku a nástroje

Typ osvedčenia:

  • osvedčenie vo forme certifikátu

Rozsah školenia: 2 dni (1 deň školenie + 1 deň workshop|

Odborný garant: Mgr. Roman Brziak

Pozn.: Pre účastníkov bez skúseností s nástrojmi kvality je vhodné absolvovať nasjkôr školenie Quality Awareness so základným prehľadom metód a nástrojov. Predpokladá sa znalosť metodiky Dizajnovej/Procesnej FMEA.