Lean Manufacturing – Training

Charakteristika:
Štíhla výroba (lean manufacturing) je metodika vyvinutá firmou Toyota po II svetovej vojne. Ide o prístup k výrobe spôsobom, kedy sa dodávateľ snaží maximálne uspokojiť požiadavky zákazníka tým, že bude vyrábať len to, čo zákazník vyžaduje. Snaží sa vytvárať produkty v čo najkratšom čase a s minimálnymi nákladmi bez straty kvality alebo na úkor zákazníka.

Princíp štíhlej výroby je založený na myšlienke skracovania času medzi zákazníkom a dodávateľom, elimináciou plytvania v procesoch prebiehajúcich medzi nimi.

Ciele:

  • vysvetliť procesný prístup a procesný model a neustále zlepšovanie
  • popísať druhy plytvania
  • vysvetliť princíp štíhleho rozmýšľania a hodnotový tok
  • popísať jednotlivé „lean / štíhle“ nástroje (JIT, KANBAN, 5S, KAIZEN, TPM, SMED, POKA YOKE)

Cieľová skupina:

  • hlavne pracovníci z výrobných procesov a procesní inžinieri / technológovia,
    ale aj pracovníci z podporných funkcií.

Typ osvedčenia: po absolvovaní školenia a napísaní testu – osvedčenie o účasti

Rozsah školenia: 1 deň

Odborný garant: Ing. Michal Jančok