Archivácia a riadenie dokumentácie

Charakteristika:

Archivácia a riadenie dokumentácie, taktiež riadenie registratúry, je nutnosť pre každú spoločnosť.
Je to jedna z požiadaviek normy IATF 16949. Pre zavedenie archivácie sa používa norma VDA 1 Dokumentácia a archivácia.
Výhodou tohto školenia je možnosť naučiť sa, či zlepšiť riadenie dokumentácie, archivovanie záznamov, pochopenie požiadaviek noriem a legislatívy, ako aj ľahšie vyhľadávanie dokumentov a záznamov.

Ciele školenia:

  • Vysvetlenie pojmov týkajúcich sa archivácie, registratúry a riadenia dokumentácie
  • Pochopenie požiadaviek normy VDA 1 Dokumentácia a archivácia
  • Praktická ukážka ako zaviesť požiadavky tento normy v spoločnosti (značenie dokumentov a záznamov, spôsoby uskladnenia, archivačné lehoty a pod.)
  • Príklad vytvorenia Registratúrneho plánu (archivačného zoznamu)

Cieľová skupina:

Zamestnanci, ktorí riadia registratúru / archiváciu.
Zamestnanci, ktorí pracujú s dokumentami, záznamami.

Typ osvedčenia:

  • po absolvovaní školenia a napísaní testu – certifikát

Rozsah školenia: 1 deň

Odborný garant: Ing. Miroslava Kvasničková

Poznámka: Školenie nie je v licencii VDA-QMC