IATF 16949:2016 Awareness

Charakteristika:
Koncom roku 2016 bola revidovaná norma pre systém manažérstva kvality, určená dodávateľom do automobilového priemyslu, IATF 16949:2016(predtým ISO/TS 16949), ktorá rozširuje požiadavky ISO 9001:2015 na QMS. Platnosť certifikátov podľa starej normy bola október 2018. V súčasnosti sa certifikuje už len podľa novej normy. Školenie je koncipované tak, aby poskytlo potrebné informácie k tomu, aby účastníci boli schopní porozumieť požiadavkám štandardu IATF 16949 a implementovať ich vo svojej organizácii reflektujúc pritom štruktúru ISO 9001.

Ciele:

    • účel a aplikácia normy IATF 16949 ako odborového predpisu, ktorý stanovuje požiadavky na systém manažérstva kvality pre dodávateľov pôsobiacich v automobilovom priemysle
    • vysvetlenie základných rozdielov voči predchádzajúcemu vydaniu normy
    • objasnenie vzťahu k ostatným automobilovým štandardom
    • implementácia normy v prostredí vlastnej organizácie

Cieľová skupina:

  • rozmanitý tím – najmä zástupcovia manažmentu jednotlivých oddelení, kvalita, vývoj, výroba, technológia, nákup, logistika, HR, … celý tím podieľajúci sa na prípadnej implementácii QMS, jeho udržiavaní a štandardizácii

Typ osvedčenia:

  • osvedčenie vo forme certifikátu

Rozsah školenia: 2 dni

Odborný garant: Ing. Michal Jančok (IATF audítor číslo certifikátu 5-ADP-12-04-1651)

Pozn.: Znalosť procesného prístupu a základnej normy ISO 9001:2015.