QUALITY AWARENESS TRAINING

Charakteristika:

Koncentrovaná forma predstavenia systému kvality a relevantných nástrojov používaných nielen v automobilovom priemysle. Školenie je koncipované ako základný prehľad o problematike. Poskytuje podklad pre rozhodnutie o ďalšom potrebnom školení pracovníkov.

Ciele:

  • vysvetliť základy systémov kvality a auditovanie v automobilovom priemysle a sedem klasických nástrojov kvality,
  • získať prehľad o nástrojoch:

Projektové riadenie – APQP / VDA RGA, Analýza možných chýb a ich dôsledkov – FMEA, Riadiaci plán – Control plan, Analýza systému merania – MSA, Štatistické riadenie procesov – SPC + Hodnotenie spôsobilosti, Proces schvaľovania výrobkov – PPAP, VDA 2, ISIR, Štíhla výroba (Lean manufacturing) – základné zásady, Tímové riešenie problémov –  TOPS 8D

Cieľová skupina:

  • všetci, ktorí chcú získať prehľad o systémoch a nástrojoch využívaných nielen v automobilovom priemysle. Je to podklad na rozhodnutie, komu aké konkrétne školenie je potrebné naplánovať.

 Typ osvedčenia: po absolvovaní kurzu – osvedčenie o účasti

 Rozsah školenia: 2 dni

 Odborný garant: Ing. Michal Jančok