Formel Q – Dohoda manažmentu kvality s dodávateľmi do koncernu VW

Charakteristika:

Tento kurz je koncipovaný tak, aby poskytol prehľad dohôd o kvalite Formel-Q koncernu VW s jeho dodávateľmi. Účastníci po školení získajú orientáciu v dohodách a pochopia základné požiadavky koncernu VW.

 Ciele školenia:

  • naučiť sa orientovať v jednotlivých dohodách Formel-Q, Formel Q – konkret, Formel Q – nové diely Integral, Formel Q – spôsobilosť (aj príloha audit procesu), Formel Q – spôsobilosť SW (krátky prehľad))
  • naučiť sa vyhľadať v portály VW dokumenty ku jednotlivým požiadavkám Formel-Q
  • získať základný prehľad v požiadavkách VW
  • získať prehľad opožiadavkách pre dodávateľov v ponukovom konaní, vo vývoji, pri uvoľnení produktu a procesu a v sériovej výrobe

Cieľová skupina:

Od manažmentu po jednotlivých pracovníkov oddelení. Pracovníci v priamom styku so zákazníkom. Interní audítori QMS, procesu a produktu.

 Typ osvedčenia:

  • po absolvovaní školenia a napísaní testu – certifikát

 Rozsah školenia: 2 dni

 Odborný garant: Ing. Michal Jančok

 Poznámka: Školenie nie je v licencii VDA-QMC