5S awareness training (školenie metodiky 5S)

Charakteristika:

5S – „poriadok na pracovisku“. Vysvetlenie postupu a princípu metodiky ako jedného zo spôsobov eliminácie plytvania  vo výrobe / na pracovisku. Minimalizuje pracovný čas, pracovné chyby, teda náklady na daný pracovný proces.

 Ciele školenia:

  • popísať zdroje plytvania na pracovisku – ich eliminácia
  • vysvetliť metodiku 5S cez jednotlivé kroky
  • ukázať metodiku 5S v podmienkach firmy

 Cieľová skupina:

  • metodika by sa mala uplatňovať v rámci celej firmy, nie iba vo výrobnej prevádzke. Zúčastniť by sa ho teda mohol každý pracovník.

Typ osvedčenia: po absolvovaní školenia – osvedčenie o účasti

Rozsah školenia: 1 deň

Odborný garant: Ing. Michal Jančok

Poznámka: V prípade požiadavky je možné sa podieľať na zavedení 5S metodiky resp. riadiť jej zavedenie