Auditovanie nástrojov kvality (APQP / VDA-RGA, PPAP / VDA2, FMEA, CP, MSA, SPC + Capability, TOPS 8D)

Charakteristika:

Požiadavky na kompetenciu interných audítorov podľa IATF 16949:2016 obsahujú okrem iného „pochopenie aplikovateľných požiadaviek na kľúčové nástroje týkajúce sa predmetu auditu“. Ako súčasť komplexného školenia interných audítorov podľa IATF 16949:2016 ponúkame skrátené školenie na pochopenie nástrojov kvality z pohľadu audítora (APQP / VDA-RGA, PPAP / VDA2, FMEA + CP, MSA, SPC / Capability studies, Problem solving).

Aj pre kvalifikáciu audítorov výrobného procesu VDA 6.3 je potrebné preukázanie znalostí nástrojov a metód manažérstva kvality.

Ciele:

 • účel a možná aplikácia jednotlivých nástrojov kvality – stručne
 • vysvetliť ako správne auditovať nástroje kvality – na čo sa zamerať
 • ako overiť správnosť zavedenia príslušného nástroja kvality v podmienkach organizácie pri audite
 • APQP / VDA RGA – Plánovanie realizácie produktu (projektový manažment)
 • PPAP / VDA 2 – Proces schvaľovania / predkladania výrobku
 • FMEA – Analýza možných chýb a ich dôsledkov
 • CP (Control plan) – Riadiaci plán
 • MSA – Analýza meracích systémov
 • SPC – štatistické riadenie procesu + Štúdie spôsobilosti procesu (indexy Cm/Cmk, Cp/Cpk)
 • TOPS 8D – tímové riešenie problémov a metodika riešenia problému v 8 krokoch

Cieľová skupina:

 • školenie je určené audítorom podľa IATF 16949 a/alebo pre audítorov výrobného procesu, ktorí neabsolvovali plné školenia na nástroje kvality

Typ osvedčenia: po absolvovaní školenia a napísaní testu – certifikát

Rozsah školenia: 2 dni

Odborný garant: Mgr. Roman Brziak