ISO 9001:2015 (Systém manažérstva kvality)

ISO 9001:2015 školenie

Charakteristika školenia:

Norma ISO 9001:2015 predstavuje návod pre zavedenie systému manažérstva kvality (QMS) v spoločnostiach a organizáciách bez ohľadu na ich veľkosť. Umožňuje trvalý rozvoj organizácie zavedením procesného prístupu riadenia PDCA cyklu s definovaním a riadením rizík a príležitostí.

Naše školenie ISO 9001 vám prináša detailný výklad normy vrátane praktických príkladov a cvičení.

Pre koho je školenie ISO 9001 určené:  

 • Riadiaci pracovníci na všetkých úrovniach riadenia
 • Vlastníci procesov
 • Manažéri firmy
 • Interní audítori
 • Pracovníci so záujmom o systém manažérstva kvality

Systém manažérstva kvality je záležitosť celej firmy, preto by sa kurzu mali zúčastniť zástupcovia jednotlivých oddelení a aj odborní pracovníci.

Typ osvedčenia po absolvovaní školenia: Po úspešnom teste získa účastník certifikát o absolvovaní školenia ISO 9001:2015

Rozsah školenia: 2 dni

Odborný garant: Ing. Michal Jančok

Ciele školenia ISO 9001:2015: 

 • pochopiť požiadavky aktuálneho vydania normy ISO 9001, detailný výklad normy
 • vysvetliť procesný prístup a PDCA cyklus a základné princípy QMS
 • objasniť prístup riadenia na základe rizík
 • ukázať aplikáciu QMS v praxi na príkladoch a cvičeniach

Obsah školenia: 

 • ISO 9001 – štruktúra normy, štruktúra dokumentácie
 • Vysvetlenie princípov systému manažérstva kvality
 • Princíp hodnotenia rizík
 • Detailný výklad kapitol normy
 • Aplikácia systému manažérstva kvality – praktické príklady a cvičenia
 • Otázky a diskusia

Systém manažérstva kvality ISO 9001

Quality management systém (QMS) – Systém manažérstva kvality ISO 9001 je najrozšírenejšou normou na svete. V súčasnosti je viac ako milión organizácií v 170 krajinách sveta s platným certifikátom ISO 9001. Je to najrozšírenejší svetový štandard manažérstva kvality pre spoločnosti bez ohľadu na veľkosť a zameranie.

Medzinárodná norma ISO 9001:2015 bola na Slovensku vydaná ako norma STN EN ISO 9001: 2016.

Norma ISO 9001 sa zameriava na kvalitu riadenia procesov, nie na certifikáciu hotových výrobkov.

Organizácie sa rozhodujú pre ISO 9001 certifikáciu, aby potvrdili, že sa dlhodobo orientujú na spokojnosť zákazníka, poskytujú produkty a služby v súlade s platnými predpismi a požiadavkami zákazníkov a usilujú sa o kontinuálne zvyšovanie spokojnosti zákazníkov.

Systém manažérstva kvality rieši súčasné problémy vo výrobe a poskytovaní služieb. Zároveň však zabezpečuje eliminovanie chýb v budúcnosti.

Čo znamená certifikát ISO 9001?

Ak má spoločnosť certifikovaný systém manažérstva kvality ISO 9001, znamená to, že nezávislá certifikačná organizácia a jej audítor overil, že firemné procesy ovplyvňujúce kvalitu výrobku či služby spĺňajú požiadavky medzinárodnej normy ISO 9001.

Pre koho je certifikácia ISO 9001 určená?

Certifikácia ISO 9001 je učená pre všetky spoločnosti, bez ohľadu na právnu formu, zameranie, či veľkosť. Podstatný je cieľ mať zavedený systém manažérstva kvality a poskytovať tak zákazníkom služby a výrobky trvale v najvyššej kvalite.

Výhody zavedenia systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:

 • schopnosť trvale poskytovať produkty a služby, ktoré spĺňajú požiadavky zákazníka spolu s legislatívnymi požiadavkami zákonov a predpisov
 • umožniť príležitosti na zvýšenie spokojnosti zákazníka
 • riešiť riziká a príležitosti spojených s jeho obsahom a cieľmi
 • schopnosť preukázať zhodu so špecifickými požiadavkami QMS
 • zvýšenie potenciálu príležitostí zlepšovania kvality a efektívnosti svojich činností,
 • zvýšenie konkurencieschopnosti
 • zvýšený potenciál pre nové obchodné príležitosti,
 • v konečnom dôsledku teda zvýšenie hodnoty spoločnosti.

Pomôžeme vám so zavedením ISO 9001

Získanie certifikátu ISO 9001 je obrovskou príležitosťou pre každú organizáciu. Uvažujete nad zavedením systému manažérstva kvality aj vo vašej spoločnosti? Hľadáte skúseného a spoľahlivého partnera, ktorý vám podrobne vysvetlí požiadavky normy ISO 9001 a ukáže aplikáciu QMS v praxi? Naše Školenie ISO 9001 vám pomôže pochopiť všetky požiadavky normy 9001.

 

Prečo si vybrať nás: