ISO 9001:2015 (Systém manažérstva kvality)

Charakteristika:

Norma ISO 9001:2015 popisuje zásady systému manažérstva kvality. Definuje procesný prístup, PDCA cyklus a zavádza prístup na základe rizík.

 Ciele školenia:

  • pochopiť požiadavky aktuálneho vydania normy ISO 9001, detailný výklad normy
  • vysvetliť procesný prístup a PDCA cyklus a základné princípy QMS
  • objasniť prístup na základe rizík
  • ukázať aplikáciu QMS v praxi na príkladoch a cvičeniach

 Cieľová skupina:

  • QMS je záležitosť celej firmy, preto by sa školenia mali zúčastniť zástupcovia manažmentu jednotlivých oddelení a aj ich pracovníci.

Typ osvedčenia: po absolvovaní školenia a napísaní testu – certifikát

 Rozsah školenia: 2 dni

 Odborný garant: Ing. Michal Jančok