ISO 45001:2018

Charakteristika:

Norma ISO 45001:2018 popisuje zásady systému manažérstva ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci (OHSMS). Definuje aj princíp hodnotenia rizík BOZP a rizík OHSMS.

Ciele:

  • pochopiť požiadavky aktuálneho vydania normy ISO 45001:2018, detailný výklad normy
  • objasniť princípy OHSMS
  • vysvetliť hodnotenie rizík BOZP a rizík OHSMS
  • ukázať aplikáciu OHSMS v praxi na príkladoch a cvičeniach

Cieľová skupina:

  • OHSMS je záležitosť celej firmy, preto by sa školenia mali zúčastniť zástupcovia manažmentu jednotlivých oddelení a aj ich pracovníci.

Typ osvedčenia: po absolvovaní školenia a napísaní testu – certifikát

Rozsah školenia: 2 dni

Odborný garant: Mgr. Eva Zaťková