ISO 14001:2015

Charakteristika:
Norma ISO 14001:2015 popisuje zásady  systému environmentálneho manažérstva v organizácii (EMS). Definuje aj identifikáciu a hodnotenie environmentálnych aspektov a vplyvov v organizácii.

Ciele:

  • pochopiť požiadavky aktuálneho vydania normy ISO 14001:2015, detailný výklad normy
  • objasniť princípy EMS
  • vysvetliť identifikáciu a hodnotenie environmentálnych aspektov a vplyvov
  • ukázať aplikáciu EMS v praxi na príkladoch a cvičeniach

Cieľová skupina:

  • EMS je záležitosť celej firmy, preto by sa školenia mali zúčastniť zástupcovia manažmentu jednotlivých oddelení a aj ich pracovníci.

Typ osvedčenia: po absolvovaní školenia a napísaní testu – certifikát

Rozsah školenia: 2 dni

Odborný garant: Mgr. Eva Zaťková