Hodnotenie a analýza povrchových úprav

Charakteristika:
Zavedenie systému riadenia kvality pri vytváraní povrchových ochrán je podmienené úrovňou rozvoja a dostupnosti špecializovanej meracej, testovacej a riadiacej techniky. Nie je to možné bez vhodných metodických (kritériá kvality pre povlaky, meracie a skúšobné metódy, normalizačné opatrenia) a technických prostriedkov (meracie prístroje, skúšobné zariadenia, riadiace systémy).

Ciele:

 • kritériá kvality povlakového systému
 • vstupná kontrola surovín
 • kontrola kvality povlakových systémov
 • vzhľadové a funkčné vlastnosti náterových hmôt a náterov
 • ochranné vlastnosti povrchových úprav
 • normalizácia v oblasti skúšobníctva povrchových úprav

Cieľová skupina:

 • jednodňové školenie je určené predovšetkým pracovníkom zodpovedným za kvalitu povrchových úprav – inžinieri kvality, kontrolóri kvality, ale aj konštruktéri navrhujúci povrchové ochrany a technológovia povrchových úprav

Pracovné metódy:

 • výklad podporený príkladmi z praxe
 • individuálna práca v praktických cvičeniach
 • účastníci školenia obdržia príručku s prehľadom základných metód hodnotenia povrchových úprav

Typ osvedčenia:

 • osvedčenie vo forme certifikátu po absolvovaní záverečného testu

Rozsah školenia: 1 deň školenie

Odborný garant: doc. Ing. Milan Olšovský, PhD.

Pozn.: 

 • k dispozícii počítať so spätným projektorom, príp. aj pripojením na internet
 • detailné zameranie jednotlivých tém možno prispôsobiť požiadavkám zákazníkov