Ochrana gumových a plastových výrobkov Novinka

Charakteristika:
Polymérne materiály (guma a plasty) a výrobky z nich zohrávajú v súčasnosti veľmi významnú úlohu v každodennom živote. Nie je dôležité len výrobky z polymérov vyrobiť, ale ich aj chrániť pred rôznymi vonkajšími vplyvmi a tým predĺžiť ich životnosť. Ochrana gumových a plastových výrobkov je významná oblasť technológie a dôležité je aj ekologické hľadisko. V súčasnosti zahŕňa nielen technologické procesy a postupy, ale aj širokú škálu chemických zlúčenín, ktoré sa do týchto výrobkov pridávajú. Mechanizmus ich pôsobenia je nielen chemický, ale môže byť aj fyzikálny. V súčasnosti každý odbor chemickej technológie má svoju „čiernu knihu zakázaných látok“, preto je vývoj aj v tejto oblasti veľmi rýchly.

Ciele:

 • starnutie gumy a plastov (mechanizmus, dôsledky, príznaky)
 • ochrana pred starnutím a oxidáciou
 • retardéry horenia
 • ochranné povlaky
 • pogumovanie zariadení
 • náterové hmoty
 • vývojové smery a trendy

Pracovné metódy:

 • výklad podporený príkladmi z praxe
 • individuálna práca v praktických cvičeniach
 • účastníci školenia obdržia študijné materiály

Cieľová skupina:

 • školenie je určené predovšetkým pracovníkom prevádzok zaoberajúcimi sa spracovaním gumových a plastových výrobkov – technológovia, inžinieri kvality, teamleadri (majstri), ale aj konštruktéri

Typ osvedčenia:

 • osvedčenie vo forme certifikátu po absolvovaní testu

Rozsah školenia: 1 deň

Odborný garant: doc. Ing. Milan Olšovský, PhD.

Pozn.: 

 • k dispozícii počítať so spätným projektorom, príp. aj pripojením na internet
 • detailné zameranie jednotlivých tém možno prispôsobiť požiadavkám zákazníka