VDA 2 : 2020, 6. vydanie – PPF (Schvaľovanie výrobného procesu a produktu)

V roku 2020 vydalo VDA QMC aktualizáciu normy VDA 2 – PPF pre schvaľovanie výrobného procesu a produktu. Hlavne pre nemecké automobilky je to kľúčový nástroj pre schvaľovanie nových a zmenených produktov dodávateľov.

Súčasťou nášho školenia sú cvičenia a príklady na osvojenie si metodiky. Tiež vám predstavíme ďalšie dve metodiky predkladania PPAP a ISIR.

Viac informácií o školení

VDA 2 : 2020, 6. VYDANIE – PPF (SCHVAĽOVANIE VÝROBNÉHO PROCESU A PRODUKTU)