IAA SK výročie – 5 rokov od založenia

V týchto dňoch si pripomíname milé výročie 5 rokov od založenie spoločnosti IAA SK. Táto sestra českej IAA CZ pokračuje v bezmála 20 ročnej tradícii poskytovania profesionálnych služieb v oblasti systémov manažérstva a nástrojov kvality. Robíme ich najlepšie ako vieme. Veď za tie roky sa okruh našich stabilných zákazníkov stále rozširuje, čo nás veľmi teší. Chceme byť pre nich partnermi v časoch dobrých ale aj nepriaznivých.
Snažíme sa nezísť z cesty kvality. Dôsledne si vyberáme našich kolegov, ktorí musia splniť naše prísne štandardy. Držme si palce, aby sme sa prehupli do bezpečných čias a naše aktivity ďalej spoločne napredovali.

Roman Brziak, Michal Jančok, Petr Talacko
majitelia spoločnosti