Pokojné Vianoce a PF 2021

V mene našej spoločnosti želáme Vám pokojné vianočné sviatky a úspešný rok 2021. Všetkým našim partnerom ďakujeme za doterajšiu spoluprácu.