AIAG & VDA FMEA – kvalifikácia školiteľa IAA SK

IAA SK ako aktívny člen AIAG využil príležitosť zúčastniť sa na jednom z prvých licencovaných školení AIAG & VDA FMEA u AIAG partnera LMR Global Limited. Školenie sa konalo začiatkom decembra 2019 v Anglickom Coventry. Školiteľ IAA SK spolu s kolegami z Dánska, Fínska a Anglicka rozoberali tento nástroj na praktických príkladoch. Náš komplexný príklad […]