AIAG & VDA FMEA – kvalifikácia školiteľa IAA SK

IAA SK ako aktívny člen AIAG využil príležitosť zúčastniť sa na jednom z prvých licencovaných školení AIAG & VDA FMEA u AIAG partnera LMR Global Limited. Školenie sa konalo začiatkom decembra 2019 v Anglickom Coventry.
Školiteľ IAA SK spolu s kolegami z Dánska, Fínska a Anglicka rozoberali tento nástroj na praktických príkladoch. Náš komplexný príklad sa ukázal ako dobre použiteľný a inšpiratívny aj pre ostatných účastníkov. Taktiež naše profesionálne skúsenosti z výrobnej praxe a správne chápanie nástroja sa opäť potvrdili.
Školenie prispelo ku zvýšeniu kvalifikácie lektora a v konečnom dôsledku pomôže ku spokojnosti zákazníkov so službami IAA SK.
LinkedIn odkaz