Školíme aj Problem solving

CQI-20 Effective Problem Solving Guide je štruktúrovaný návod na tímové riešenie problémov. Pomocou definovaných krokov a podporných nástrojov vedie tím k objaveniu a eliminácii koreňových príčin problému pomocou účinných nápravných opatrení. Nástroj je možné použiť ako na riešenie interných problémov, tak na riešenie externých reklamácií. Rovnako je vhodné vyžadovať aplikáciu nástroja aj od dodávateľov.

Obsah školenia:

– Riešenie problémov
– Požiadavky normy, požiadavky zákazníkov
– Rôzne metodiky riešenia problémov
– CQI-20 Návod na Efektívne riešenie problémov
– Kroky pri riešení problémov
– Oboznámenie sa s problémom
– Založenie tímu
– Popis problému
– Zamedzenie symptómov
– Určenie koreňovej príčiny (príčin)
– Návrh a overenie nápravných opatrení
– Zavedenie nápravných opatrení
– Prevencia opakovaného výskytu
– Ocenenie tímu
– Nástroje a metódy využívané pri jednotlivých krokoch
– VDA 8D Method Book: Porovnanie CQI-20 vs. VDA 8D Method
– Príklady / Cvičenia
– Záverečný test a spracovanie hodnotení