Pripravované nové vydanie FMEA, spoločný manuál AIAG a VDA

FMEA metodika prechádza významnou zmenou. Dva základné prístupy k FMEA v automobilovom priemysle, reprezentované dvojicou príručiek AIAG a VDA sa zjednocujú. Výsledkom niekoľkoročnej snahy o harmonizáciu je nový spoločný FMEA manuál AIAG a VDA.

V decembri minulého roku bol odbornej verejnosti predstavený na pripomienkovanie tzv. Final Draft pripravovaného manuálu. Na základe pripomienok je finalizovaná a pripravovaná na publikáciu oficiálna verzia.

Podľa informácií AIAG aj VDA je termín vydania koniec roku 2018.

IAA SK pozorne sleduje túto oblasť. Sme pripravení poskytnúť svojim klientom školenia hneď po oficiálnom vydaní. Už teraz vieme zákazníkov oboznámiť s pripravovanými zmenami.

Sme pripravení zodpovedať Vaše prípadné otázky.

Nové vydanie FMEA medzi iným predstaví:

Metodika FMEA rozdelená na šesť krokov (základom je VDA metodika, doplnená o prvý krok):

  • Definícia rozsahu analýzy a plán projektu
  • Analýza štruktúry
  • Analýza funkcií
  • Analýza chýb
  • Analýza rizík
  • Optimalizácia

Zmeny v FMEA formulári, napríklad doplnenie „Confidence level“ a rozšírenia položky prvého stĺpca formulára. Rozšírenia popisu funkcie (a o hierarchiu a vzájomné väzby rôznych chýb).

Zmeny v hodnotiacich tabuľkách pre Význam, Výskyt a Odhaliteľnosť. Napríklad Význam 10 je s väzbou bezpečnosť s/bez varovania, 9 súvisí so Zákonnými požiadavkami.

Zmeny v používaní Zvláštnych znakov v FMEA.

Nahradenie celkového hodnotiaceho čísla RPN hodnotením AP („Action Priority“ – Priorita pre akciu).

Doporučené opatrenia rozdelené do dvoch stĺpcov podľa cieľa, buď Preventívne alebo Detekčné opatrenia. Doplnený aj údaj o stave opatrenia.

To sú len niektoré zo zmien ktoré nové vydanie prináša.