Otvorené školenie ISO 19011:2018 – nové vydanie

 

Dovoľujeme si dať do pozornosti informáciu, že naša spoločnosť IAA SK s.r.o. organizuje otvorený tréning na nové vydanie – ISO 19011:2018 návod na auditovanie systémov manažérstva, súčasťou ktorého budú  všeobecné zásady auditovania v automobilovom priemysle.

Školenie má za úlohu vysvetliť princípy auditovania podľa normy ISO 19011:2018. Na praktickom cvičení si precvičiť analýzu auditovaného procesu, vytvorenie plánu auditu, správy z auditu. Tak isto si účastníci precvičia role pri audite z pozície audítora aj auditovaného.

 

Vzhľadom k tomu, že je to nová norma, preškolení by mali byť všetci audítori.

Školenie sa uskutoční v stredu 11. októbra 2018 v Žiline, Galéria SOHO 1.

Školiteľ: Ing. Michal Jančok (cert. auditor IATF 16949 – cert. No. 5-ADP-12-04-1651)

 

Účastnícky poplatok: 190 €/osoba (vrátane občerstvenia a obedov).

Bližšie informácie a popis školenia TU