Hodnotenie Špeciálnych Procesov – CQI 9, 11, 12, 15, 17, 23, 27

Charakteristika:
AIAG (Automotive Industry Action Group) vytvorila súbor hodnotení pod označením CQI
(Continuous Quality Improvement).  Časť týchto hodnotení je zameraná na špeciálne procesy.
Robiť audity špeciálnych procesov vychádza aj z požiadaviek IATF 16949 čl. 9.2.2.3,
kde je dodávateľ povinný vykonávať audity výrobného procesu.

Pre amerických OEM je k tejto požiadavke priradené aj vykonávanie hodnotenia špeciálnych procesov:
CQI – 9 Heat Treatment System Assessment – Tepelné zpracovanie
CQI – 11 Plating System Assessment – Galvanické pokovovanie
CQI – 12 Coating System Assessment – Nanášanie povlakov
CQI – 15 Welding System Assessment – Zváranie
CQI – 17 Soldering System Assessment – Spájkovanie
CQI – 23 Molding System Assessment – Lisovanie platov
CQI – 27 Casting System Assessment – Odlievanie

Hodnotenie je spracované dosť detailne podľa druhu technológie a ide naozaj do technických detailov. V rámci tohto hodnotenia sa má vykonať aj produktový audit. Preferujeme školenie spojené s cvičením, kde sa vyplní hodnotenie a konkrétne sa tak prejdú požiadavky prakticky.

Ciele:
• vysvetliť auditovanie ako proces spolu s kvalifikáciou hodnotiteľov
• pochopiť požiadavky na jednotlivé špeciálne procesy podľa CQI
• vykonať hodnotenie špeciálneho procesu – odporúčame ako súčasť školenia

Cieľová skupina: Pracovníci z rôznych oddelení organizácie so znalosťou procesov organizácie
a s dobrou znalosťou výrobných procesov a produktov. V tíme hodnotiteľov by mali byť
aj procesní inžinieri za danú oblasť hodnotenia.

Typ osvedčenia: Po absolvovaní školenia a cvičenia – osvedčenie o účasti

Rozsah školenia: 1 deň

Odborný garant: Ing. Michal Jančok