Predstavenie člena nášho tímu

Predstavujeme vám člena nášho tímu, senior konzultanta a školiteľa, Mgr. Romana Brziaka, ktorý je expertným garantom našej spoločnosti pre oblasť FMEA, procesných auditov a štatistických metód v kvalite.