Spoločenská zodpovednosť – životné prostredie

Boli sme súčasťou úžasného 9 dňového putovania od prameňa Hrona po ústie do Dunaja – Za zdravé a Živé rieky bez hatí #odhatajmeHron. Podporili sme túto akciu výrobou tričiek pre účastníkov a celého putovania sa zúčastnil kolega Michal.

Neničme si, čo sme zdedili a pomôžme všetkým, ktorý chcú prírodu a živé rieky zachovať pre naše deti.
Video nájdete tu: