• IAA SK - Logo bar
  • IAA SK - Logo bar
  • IAA SK - Logo bar

Aktuálna ponuka školeníAKTUÁLNA PONUKA ŠKOLENÍ

FMEA-AIAG-VDA – otvorené školenie v Žiline (september)

Pozývame Vás na otvorený tréning FMEA-AIAG-VDA (nové vydanie normy), ktoré sa uskutoční v dňoch 25.-26. septembra 2019 v Žiline. Viac informácií v pozvánke tu: https://iaa.sk/wp-content/uploads/2019/07/IAA-SK_pozvanka_open_training_FMEA_AIAG_ZA-1.pdf prihlášku nájdete tu: https://iaa.sk/wp-content/uploads/2019/07/IAA-SK_prihlaska-_open__FMEA__sept_ZA.pdf    

Školíme aj Problem solving

CQI-20 Effective Problem Solving Guide je štruktúrovaný návod na tímové riešenie problémov. Pomocou definovaných krokov a podporných nástrojov vedie tím k objaveniu a eliminácii koreňových príčin problému pomocou účinných nápravných opatrení. Nástroj je možné použiť ako na riešenie interných problémov, tak na riešenie externých reklamácií. Rovnako je vhodné vyžadovať aplikáciu nástroja aj od dodávateľov. Obsah […]

Dlho očakávané harmonizované vydanie AIAG & VDA FMEA je tu!

AIAG (The Automotive Industry Action Gorup) v spolupráci s nemeckou asociáciou automobilového priemyslu VDA (Verband der Automobilindustrie) pracovali na vytvorení prvého spoločného manuálu FMEA. AIAG a VDA harmonizovali predchádzajúce vydania FMEA do jedného dokumentu. 3. júna 2019 bola oficiálne publikovaná prvá edícia AIAG & VDA FMEA Handbook. FMEA je najrozšírenejšou metódou analýzy rizík v automobilovom priemysle. Pomáha dodávateľom predvídať a […]

Přednáška IAA sk

O spoločnosti IAA

IAA je medzinárodne orientovaná spoločnosť s dlhoročnou skúsenosťou v automobilovom priemysle. Služby pre našich zákazníkov v Čechách a na Slovensku zaisťujú sesterské firmy IAA CZ s.r.o a IAA SK s.r.o. Ďalej tiež partnerské firmy v Belgicku, Nemecku a Rusku.

IAA je zameraná na hľadanie riešení a poradenstva pre dodávateľov v automobilovom priemysle s dôrazom školenia systémov a nástrojov kvality a na optimalizáciu a trvalé zlepšovanie procesov.

Pridanou hodnotou IAA sú bohaté praktické skúsenosti školiteľov a konzultantov priamo z prípravy nových projektov a ich zavádzania do výroby, ktoré vedia profesionálne aplikovať do vašich podnikových podmienok.

IAA poskytuje riešenia pre vaše aktuálne potreby v nasledujúcich oblastiach:
  • školenia a workshopy
  • poradenstvo a konzultačná činnosť
  • audity
  • koučing
Prečo si vybrať IAA:
  • dlhoročné skúsenosti v automobilovom priemysle
  • komplexné služby profesionálov
  • certifikovaní audítori
  • skúsení senior inžinieri