Mgr. Eva Zaťková

Senior konzultant, školiteľ a audítor IAA. Absolvovala Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave, odbor environmentalistika: environmentálne plánovanie a management (1992-1997).

Od roku 1997 v Slovenských elektrárňach, a.s. ako člen tímu implementujúci ISO 14001:1996, od roku 2002 ako certifikačný audítor a školiteľ pre medzinárodnú certifikačnú spoločnosť (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001). S IAA spolupracuje od roku 2007. Implementácia štandardov: MTA Horné Ozorovce (ISO 14001, OHSAS 18001), STREIT Trnava (ISO 14001, OHSAS 18001), DRB Považská Bystrica (OHSAS 18001) a iné.

Absolvovala kurzy – ISO 14001:2015 (školená LRQA), Interný audítor ISO 14001:2015 (školená SGS), Interný audítor OHSAS 18001:2007 (školená SGS), Interný audítor ISO 9001:2015 (školená SGS), Interný audítor OHSAS 18001:2007 (školená LRQA), OHSAS 18001:2007 (školená DNV), Interný audítor ISO 9001:2008 (školená SGS), Interný audítor ISO 14001:2004 (školená SGS), Interný audítor ISO 14001:1996 (BV), Andragogické minimum (školená Akadémiou vzdelávania), Kurz odborných pracovníkov bezpečnosti práce (školená VVÚBP),..