IMS – ISO 9001:2015 + ISO 45001:2018

Charakteristika:
Ponúkame školenia IMS v rôznych kombináciách QMS + EMS, QMS + OHSMS, EMS + OHSMS a QMS + EMS + OHSMS. Bližšie informácie nájdete pri popisoch jednotlivých systémov QMS, EMS, OHSMS samostatne.

Ciele:

  • vysvetliť spoločné systémové požiadavky pre všetky normy IMS
  • pochopiť požiadavky aktuálnych vydaní noriem IMS, detailný výklad noriem
  • ukázať aplikáciu IMS v praxi na príkladoch a cvičeniach

Cieľová skupina:

  • IMS je záležitosť celej firmy, preto by sa školenia mali zúčastniť zástupcovia manažmentu jednotlivých oddelení a aj ich pracovníci.

Typ osvedčenia: po absolvovaní školenia a napísaní testu – certifikát

Rozsah školenia: 3 dni
Odborný garant: Mgr. Eva Zaťková

Poznámka: Pre podrobnejšie informácie si môžete pozrieť popis pri jednotlivých systémoch QMS, EMS, OHSMS samostatne.