CERTIFIKAČNÝ AUDIT ISO 9001

V pondelok 14. augusta 2023 sme s úspechom absolvovali dozorový audit ISO 9001 s naším partnerom, certifikačnou spoločnosťou LRQA.
Audítor,  Ing. Juraj Kliment, preveril nastavenie nášho QMS a potvrdil zhodu s požiadavkami.

Veríme, že to ocenia aj naši zákazníci, ktorým sa snažíme poskytovať čo najlepšie služby. Ďakujeme za podnetné stretnutie, a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu 😊.