VDA 2 : 2020, 6. vydanie – PPF (Schvaľovanie výrobného procesu a produktu)

V roku 2020 vydalo VDA QMC aktualizáciu normy VDA 2 – PPF pre schvaľovanie výrobného procesu a produktu. Hlavne pre nemecké automobilky je to kľúčový nástroj pre schvaľovanie nových a zmenených produktov dodávateľov. Súčasťou nášho školenia sú cvičenia a príklady na osvojenie si metodiky. Tiež vám predstavíme ďalšie dve metodiky predkladania PPAP a ISIR. Viac informácií o školení

KATALÓG ŠKOLENÍ 2021

Vyberte si z našej aktuálnej ponuky školení v oblasti systémov a nástrojov kvality, ale aj špecifické požiadavky zákazníkov, či expertné školenia pre tímy lakovní a iných povrchových úprav. Náš KATALÓG ŠKOLENÍ vám môže pomôcť pri nadimenzovaní Plánu vzdelávania pre váš tím. V mene našej spoločnosti IAA vám želáme úspešný rok 2021, tešíme sa na osobné stretnutia […]

Pokojné Vianoce a PF 2021

V mene našej spoločnosti želáme Vám pokojné vianočné sviatky a úspešný rok 2021. Všetkým našim partnerom ďakujeme za doterajšiu spoluprácu.