Akreditácie podľa ISO 17025:2005 čoskoro neplatné!

Pozor na blížiaci sa koniec prechodného obdobia na implementáciu revidovanej ISO/IEC 17025:2017! Norma zavádza nové pojmy a povinnosti pre laboratóriá. Pre laboratóriá s platnou akreditáciou je prechodné obdobie na implementáciu ISO/IEC 17025:2017 do 31.07.2020.

SNAS udelí akreditáciu týmto laboratóriám do 30.11.2020.

Expertní konzultanti spoločnosti  IAA SK vám pomôžu pripraviť na reakreditáciu, alebo zaškolia váš tím. Máme mnoho implementačných skúseností v laboratóriách rôzneho typu, a pomôžeme aj s previazanosťou na ISO 9001, prípadne IATF v automobilovom priemysle.  Pripravíme vás na komunikáciu počas akreditácie, a obhajobu vášho systému s tímom audítorov zo SNAS, alebo ČIA.

Kontaktujte nás na info.sk@iaa.cz, alebo na tel.č. +421 904 742 792