Poradenstvo

Spoločnosť IAA SK vám v rámci konzultačnej a poradenskej činnosti ponúka účinné riešenie
v nasledujúcich oblastiach:

IMPLEMENTÁCIA QMS PODĽA IATF 16949:2016

 • príprava na certifikáciu, poradenstvo a preškolenie, príprava dokumentácie
 • príprava na recertifikáciu
 • kontrolné audity v priebehu prípravy
 • poradenstvo pri odstraňovaní nezhôd z certifikačných auditov
 • odstraňovanie nezhôd zo zákazníckych auditov

IMPLEMENTÁCIA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU

 • EMS (ISO 14001:2015)
 • ISO 9001:2015
 • ISO 45001

PORADENSTVO K APLIKÁCIÍ KVALITATÍVNYCH NÁSTROJOV V PROJEKTOCH

 • tvorba FMEA, moderovanie a vedenie mítingov FMEA
 • previazanosť Flow Chart + FMEA + Control Plan
 • štatistické metódy (SPC)
 • analýzy systémov meraní (MSA)
 • Lean manufacturing
 • vedenie projektov a schvaľovanie do sériovej výroby (APQP a PPAP)

PROJECT MANAGEMENT

 • istota preškolených konzultantov IAA SK , bez ďalších nákladov na vzdelanie a tréning
 • podpora a vedenie nových alebo transferovaných projektov

CUSTOMER REPRESENTATIVE

 • objektivita, preškolení a skúsení IAA SK Project Manageri
 • istota „up-to date“ informácií bez ďalších nákladov na školenie a tréning

SQA (SUPPLIER QUALITY ASSURANCE)

 • SQA audity vašich dodávateľov
 • služby Resident Inžinierov